Wedding Cupid

• Địa chỉ: 1222 CMT8, Phường 4, Quận Tân Bình (gần ngã tư bảy hiền)

• Số điện thoại: 0944406860 - 0932440707

• Email: dichvucuoicupid@gmail.com

• Website: http://tieccuoitrongoi.com.vn

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://tieccuoitrongoi.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/aodaibungquacupid/